> - See more at: http://opinionesfantasma.blogspot.com.es/2016/03/compartir-entrada-de-blogger-en-facebook.html#sthash.3QpgyuSx.dpuf FETDETERRA: CONSTRUCCIÓN RURAL

CONSTRUCCIÓN RURAL

Nova consulta:
"Tenim una parcel·la rústica en un municipi del Segrià. L'objectiu de la compra és l'explotació del terreny per a hortalissa ecològica. Actualment no existeix cap tipus d'edificació. Voldríem saber si podem construir un petita construcció per a poder guardar totes les eines del camp, el cost aproximat i quins passos cal seguir per a la seva construcció"
Desprès de comprovar la normativa municipal, en aquest cas es permet construir un magatzem agrícola amb unes dimensions màximes de 20m2. 


També dir-vos que la normativa que regula les construccions en sol rústic a Catalunya és de les més restrictives de tot l'Estat, així que no es pot generalitzar i es necessari comprovar la Llei i les normatives vigents, segons el municipi on es vulgui edificar.
Caldrà fer el projecte executiu visat pel Col·legi d'Arquitectes i sol·licitar el permís d'obres a l'ajuntament corresponent. Un cop aconseguit el permís d'obra ja ens podem plantejar la construcció de l'edificació.
En aquest cas i al tractar-se d'una construcció rural, la utilització de la terra és una molt bona opció per tal d'ajustar-nos al pressupost i integrar-nos dins el medi que envolta l'edificació.
Primer cal condicionar l'espai os s'ha de construir, replantejar i fer els fonament sobre els que ha d'anar la construcció.
Amb la tècnica de la tàpia es pot arribar a construir 14 m2 amb 2 dies, amb l'ajut de 6 persones. 14 m2 de mur equivalen a una paret de 3 metres d'alçada x 4,5 m de llargada, si volem construir un petit habitacle d'uns 20 m2 aproximadament tardaríem uns 8 dies en construir les parets estructural.
Desprès caldria col·locar la coberta per tal d’assegurar-nos la estanquitat del conjunt. En aquest cas no es tan important l’aïllament tèrmic ja que s'utilitzarà com a magatzem agrícola, essent la normativa no tant restrictiva com en el cas d'altres usos com el d'habitatge o edifici de pública concurrència. 
Amb tots el paràmetres que condicionen la construcció d'un magatzem agrícola de 20 m2 aproximadament en un sol rústic, tenint en compte el coeficient geogràfic, el d'ús, la tipologia, i la qualitat de l'edificació, obtenim un pressupost aproximat de: 8.380,80 euros.
És un pressupost aproximat, no real, el pressupost real s'obté desprès de fer els amidaments segons el projecte executiu definitiu.
Si voleu saber el preu per a la redacció i direcció del projecte conjuntament amb l'execució de l'obra podeu encriure'ns a: mim@coac.net

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...