> - See more at: http://opinionesfantasma.blogspot.com.es/2016/03/compartir-entrada-de-blogger-en-facebook.html#sthash.3QpgyuSx.dpuf FETDETERRA: MUR DE TÀPIA BIOBUILT_TXEMA. BARCELONA

MUR DE TÀPIA BIOBUILT_TXEMA. BARCELONA

Donem per finalitzada la construcció del mur de tàpia del projecte Biobuilt_Txema. El mur s'ha executat amb tallers d'aprenentatge oberts a tothom qui vulgues experimentar i aprendre la tècnica de la Tàpia.

El procés va començar el dia 11 de gener de 2014 quan vam arribar al solar amb la nostra terra dterra 0-30, un material pensat des de l'origen per a la seva util·lització en construcció de tàpia, és el fruit de la investigació i recerca per a la normalització de la terra com a material de construcció.
Varem explicar la granulometria i composició de la terra, les seves propietats i hem pogut demostrar que no cal estabilitzar la terra amb calç, ni amb ciment, ja que amb dterra 0-30 aconseguim resistències de 50 Kp/cm2.
A partir d'aquí hem continuat els tallers amb el disseny de l'encofrat únicament amb el material disponible en el solar, llistons de fusta de 100mm x 45mm x 5100 mm i taulell d'encofrat de 2000x500x25mm. Això ens va obligar a doblar els muntants ja que la secció era insuficient per absorbir les empentes que es produeixen en el procés d'execució de la tàpia, també vàrem tenir que prescindir dels trevessers de fusta que ens lligaven tota l'estructura de l'encofrat, assumint els possibles desplomes laterals del mur. 
En els següents tallers s'explica com preparar la terra per a tapiar i com executar-ho. En finalitzar el mur vàrem desencofrar i es va poder veure el resultat del mur de tàpia, on s'explica molt be les diferents capes de compactació, i la bellesa subtil de les petites línees de diferents colors insertades a  l'interior del mur.Els tallers:
11 gener 2014. BioBuilt(L)t_Txema
Subministrament de terra preparada per a tàpia dterra 0-30


14,15 març 2014. BioBuilt(L)t_Txema
Muntatge d'encofrat per a mur de tàpia

29,30 març 2014. BioBuilt(L)t_Txema
Execució del mur de tàpia

5,6 abril 2014. BioBuilt(L)t_Txema
Finalització i desencofrat del mur de tàpia

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...