> - See more at: http://opinionesfantasma.blogspot.com.es/2016/03/compartir-entrada-de-blogger-en-facebook.html#sthash.3QpgyuSx.dpuf FETDETERRA: INICI DEL CURS A L'ESCOLA D'ARQUITECTURA DE LA TERRA

INICI DEL CURS A L'ESCOLA D'ARQUITECTURA DE LA TERRA

Hem iniciat les clàsses del nou curs de Tècnic en disseny i construcció d'hábitat de terra en l'Escola d'Arquitectura de la terra.
El primer mòdul tracta el reconeixement de la terra en bioconstrucció. Les classes es divideixen en una part teòrica i una altra part mes experimental i pràctica sobre els conceptes donats.
En la part teòrica vam introduir els conceptes de densitat, humitat, retracció, expansió, cohesió, angle de fregament i resistència. Aquests conceptes son importants per entendre com es comporta la terra i les seves propietats.

Vàrem explicar la importància de la granulometria per a identificar els diferents tipus de terra que tenim i descobrir la necessitat d'ajustar la granulometria en funció del sistema constructiu que hem d'utilitzar.Actualment la normativa referent a la construcció amb terra es troba en procés de redacció, i és el Codi Tècnic el que regula la construcció imposant uns objectius i deixant llibertat de medis per  aconseguir-los. Existeixen els Documents Bàsics on trobem els valors d'assaig de molts dels materials utilitzats en la construcció, però no tenim la terra reconeguda com a material de construcció, així que caldrà justificar els resultats i caracteritzar el material que utilitzarem. 
En la classe teòrica expliquem els assajos i les pautes a seguir per tal de complir amb el Codi Tècnic.
En acabar les classes teòriques, vàrem anar a observar l'entorn, això ens donarà molta informació d' on estem ubicats i del tipus de construcció que es propia del lloc, que s'adapta al clima i als recursos naturals dels que es disposem.


linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...