> - See more at: http://opinionesfantasma.blogspot.com.es/2016/03/compartir-entrada-de-blogger-en-facebook.html#sthash.3QpgyuSx.dpuf FETDETERRA: DISSENY I MUNTAGE D'ENCOFRAT PER A MUR DE TÀPIA

DISSENY I MUNTAGE D'ENCOFRAT PER A MUR DE TÀPIA

Un nou repte, el disseny d'un encofrat únicament amb el material disponible en el solar, llistons de fusta de 100mm x 45mm x 5100 mm i taulell d'encofrat de 2000x500x25mm.

Vàrem decidir doblar els llistons que utilitzàvem com a muntants verticals per a poder augmentar la resistència a l'absorció del impactes de la compactació i garantir la estabilitat i el plom vertical del mur. La unió la realitzem amb els mateixos llistons tallats i units cada 50 cm.

Per tal de garantir que el mur tingui una secció constant es dissenya i fabrica una peça de fusta extreta dels llistons amb la mida del gruix del mur de tàpia i que es trava amb els muntants verticals.

En la junta d'unió entre la sobre-fonamentació i el nou mur de tàpia i per tal de millorar  la unió mecànica entre els dos elements, hi vàrem cargolar un dels llistons de fusta longitudinalment. Més endavant es reforçarà aquesta zona amb l'estabilització de la primera capa de terra amb calç hidràulica.

La fabricació i execució de l'encofrat es realitza a partir d'un taller pràctic de dos dies on vàrem explicar com treballar els materials i quines eines utilitzar per al muntatge de l'encofrat i execució del primer tram del mur de tàpia.
  linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...