> - See more at: http://opinionesfantasma.blogspot.com.es/2016/03/compartir-entrada-de-blogger-en-facebook.html#sthash.3QpgyuSx.dpuf FETDETERRA: VISITA AL LABORATORI

VISITA AL LABORATORI

El divendres passat vam rebre una visita d'estudiants al laboratori de la Universitat de Lleida.

Vàrem fer un repàs sobre la necessitat de la geotècnia i la mecànica de sols en el món de la construcció. Es va parlar sobre la importància de  LA TERRA, com a punt de partida de qualsevol construcció, d'ella l’extraiem els àrids per a fabricar el formigó, les argiles per a la ceràmica, etc. Però el que més els va sorprendre va ser que es pogués utilitzar la terra directament com un material de construcció, simplement controlant la seva composició, densitat i humitat. La majoria desconeixien que moltes de les construccions dels seus pobles estaven realitzades amb terra crua.
També vam explicar les propietats de la terra com a element de suport i la necessitat de conèixer el seu comportament front una càrrega determinada, amb presència d'aigua o l'acció del vent, el gel etc. La importància de tenir aquesta informació abans d'iniciar qualsevol construcció o obra civil, per tal de poder definir el projecte amb les màximes garanties d'èxit.
Per aconseguir aquests objectius son necessaris els assajos de laboratori, que s'han de realitzar amb aparells i normativa específica. Encara que, en molts casos, amb la experimentació sensorial n'hi ha prou per treure conclusions útils.linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...