> - See more at: http://opinionesfantasma.blogspot.com.es/2016/03/compartir-entrada-de-blogger-en-facebook.html#sthash.3QpgyuSx.dpuf FETDETERRA: ASSAIG SEDIMENTOMÈTRIC (UNE 103-102-95)

ASSAIG SEDIMENTOMÈTRIC (UNE 103-102-95)

Desprès d'obtenir els primers resultats de les granulometries hem passat als assajos sedimentomètrics de les partícules mes petites.
ASSAIG SEDIMENTOMÈTRIC (UNE 103-102-95)

L'assaig està basat en la llei de Stokes, que relaciona la velocitat de caiguda d'una partícula a través d'un fluid amb el seu diàmetre utilitzant la fórmula :
V = ( 2 gs - gu) * ( D / 2 )2 / ( 9 * h  )     ( cm/seg )

on :
gs = pes específic de l'esfera ( grs / cc)
gu = pes específic del fluid ( grs / cc)
h =  viscositat absoluta del fluid ( grs / cm * seg )
D = diàmetre de l'esfera ( cm. )

Prèviament calculem el pes específic del sòlid segons norma UNE 103-202-94. S'omple un picnòmetre amb aigua fins a la marca i es pesa. El mateix picnòmetre buit, s'omple amb 30 g de mostra i s'afegeix aigua. Es remena a raó de 3 cicles per segon durant 1 minut i s'omple d'aigua fins a la marca. Igualant els volums inicial i final, amb les masses mesures, obtenim el pes específic.Utilitzarem hexametafosfat de sodi al 4% com defloculante. En un vas de precipitats introduïm 125 ml de solució defloculante, s'afegeix 50 gr. de mostra i es dissol. S'afegeix aigua fins a 500 ml i s'agita a la batedora durant 1 minut. Deixarem deflocular durant un mínim de 12 h.
Transcorregut aquest temps tornarem a batre la solució i la introduirem en una proveta de omplint fins a 1000 cc. S'agita la proveta a raó de 3 cicles per segon durant 1 minut i s'anoten, mitjançant densímetre de Casagrande un mínim de 7, amb una seqüència del tipus 0.5 , 1, 2, 5 , 15 , 30 , 60 , 120 min.
Caldrà corregir les lectures amb la densitat del líquid. Per a això calcularem el residu dissolt en l'aigua amb l'ajuda de l'estufa.Es representen els resultats obtinguts en un diagrama semi - logarítmic com l'anteriorLes tres mostres analitzades corresponents a M1 indiquen una presència alta de sorra fina, un contingut mitjà de fins i mitjà baix d'argiles .

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...