> - See more at: http://opinionesfantasma.blogspot.com.es/2016/03/compartir-entrada-de-blogger-en-facebook.html#sthash.3QpgyuSx.dpuf FETDETERRA: LLOSA DE 50x50x6 DE TERRA

LLOSA DE 50x50x6 DE TERRA


Aquest cop hem experimentat  amb la fabricació d’una llosa de 50x50x6 de terra sense estabilitzar de consistència tova, amb la finalitat d’obtenir material per a una possible envolvent o element de divisió i tancament d’un espai, utilitzant material natural i buscant la similitud al tabic tradicional ceràmic.
Paral·lelament al material utilitzat també ens hem proposat de fabricar-les amb unes mides no estandarditzades, com una tova de gran format,  per tal d’afavorir la rapidesa de col·locació.

Conclusions a les que hem arribat:

-És molt important el curat, canviar de posició per aconseguir un curat mes uniforme i evitar fissures per retracció.
-No estabilitzar amb palla augmenta la transmissió tèrmica.
-Estabilitzar amb palla augmenta la resistència a flexió-tracció, que és el que interessa en una llosa d’aquestes mides, ja que disminueix la retracció i així s’eviten les fissures.


Aquí podeu veure diferents usos que hem donat a la llosa, fins i tot, l’hem utilitzat com a part del mobiliari del nostre stand del Saló de la Bioconstrucció de Graus i 11a Jornadas Técnicas de arquitectura tradicional i Bioconstrucción.
linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...