> - See more at: http://opinionesfantasma.blogspot.com.es/2016/03/compartir-entrada-de-blogger-en-facebook.html#sthash.3QpgyuSx.dpuf FETDETERRA: DOSIFICACIONS I ACABATS DE LA TÀPIA

DOSIFICACIONS I ACABATS DE LA TÀPIA

Desprès de conèixer el procés d’execució de la tàpia, vàrem decidir d’experimentar amb la dosificació i els diferents acabats que podríem fer a la tàpia.
Vàrem plantejar tres encofrats de les mateixes dimensions però preparats per a rebre diferents materials i diferents acabats, sempre pensant en deixar la tàpia vista a l’exterior, protegida de la pluja i de l’aigua en la base de la construcció, evitant l’ascensió per capil·laritat.
En el primer encofrat vàrem plantejar una barreja de terra + 10% palla +10%calç. L'acabat que vàrem introduir és una cantonera coincidint amb la direcció d’una de les capes de compactació.
En el segon encofrat vàrem plantejar una barreja de terra i 10%calç. L'acabat era el resultat de les línies naturals de les diferents capes comprimides.
En el tercer encofrat vam voler experimentar amb la tècnica d’execució de la tàpia anomenada “calicastrada”. On s’arrebossava  la paret de l’encofrat amb morter de calç cada vegada que fèiem una nova capa de terra. D’aquesta manera millor la resistència de la terra per la part exterior i li dona un nou acabat a la tàpia.Desprès de realitzar la pràctica vàrem poder observar les diferents patologies que anaven apareixen, com els espais buits, els problemes en el desencofrat del morter de calç... Molts d’aquests problemes eren deguts a la dosificació i consistència de la terra i que gràcies a la pràctica vàrem poder rectificar.


linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...