> - See more at: http://opinionesfantasma.blogspot.com.es/2016/03/compartir-entrada-de-blogger-en-facebook.html#sthash.3QpgyuSx.dpuf FETDETERRA: RECUPERACIÓ PAVIMENT DE RASILLA CATALANA

RECUPERACIÓ PAVIMENT DE RASILLA CATALANA

La nostra intervenció consisteix en recuperar un antic paviment de rasilla catalana col·locada amb forma d'espiga. 
Els sòls de fang són senzillament rajoles de fang cuit. Va ser el material habitual que es col·locava en els sòls de les masies. El seu baix cost i la seva adaptabilitat estètica a l'entorn proporcionar en el seu moment que aquest fos per excel·lència el paviment de les cases rurals, masies. Aquest tipus de paviments tenen una superfície porosa la qual fa que tot fos penetrant en elles. Algunes es tractaven amb olis per  aconseguir ser mes impermeable i resistent.
En una restauració anterior es decidí pintar tot el terra amb una pintura d'esmalt sintètic impermeable color vermell fosc. 
El problema principal que tenia la pintura és que en els llocs de pas i on hi havia fregament dels mobles la pintura anava desapareixent deixant veure la rajola original. Un altre problema era que estèticament el color de la pintura es veia com a poc natural, desvirtuant la originalitat del material.
La idea del projecte d'intervenció era la recuperació del paviment original deixant el material natural a la vista. Així doncs varem intentar sense èxit la extracció de la pintura amb varies aplicacions de decapants especials per a pintures, però amb el temps la pintura havia penetrat en el interior de la rajola i els decapants nomes extreien la capa superficial. Desprès d'analitzar les característiques del material i el gruix de la peça vam optar per una intervenció mes agressiva però que el material ho admetia ja que els gruixos de les rasilles era prou important com per poder fer un polit superficial.
Aquest polit ens solucionava dos problemes, ens eliminava tota la pintura inclús la que havia penetrat dins el poro i l'altre problema que teníem era les irregularitats de les pròpies rasilles manuals evidents en la col·locació dels mobles i a l'hora de passar la fregona.
Es va polir tot el paviment utilitzant el disc de diamant, posteriorment vam aplicar un tractament que no té res a veure amb l'utilitzat anys enrere, únicament es realitza una capa d'impermeabilització.

Paviment abans de la intervenció.


Elements utilitzats per al polit del paviment.

Tractament superficial impermeabilitzant.


linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...