> - See more at: http://opinionesfantasma.blogspot.com.es/2016/03/compartir-entrada-de-blogger-en-facebook.html#sthash.3QpgyuSx.dpuf FETDETERRA: COMPOSICIÓ DE LA TERRA

COMPOSICIÓ DE LA TERRA

La terra és un dels materials de construcció mes utilitzats al llarg de la nostra historia.
A la terra utilitzada com a material de construcció te una composició formada per una barreja entre argila (diàmentre menor a 0.002mm), llim (arena molt fina,diàmentre entre 0.002 i 0.06 mm), arena (diàmetre entre 0.06 i 2 mm),  i pot tenir gravilla o grava.
L'argila actua com a aglomerat per a pegar les partícules més grans de la terra, com fa el ciment al formigó. Els llims, arena i altres agregats constitueixen  el replenat de la terra. Depenent de quin és el component predominant podem parlar d'un sol argilosos, llimos o arenos.

El terra extret d'una profunditat menor a 40 cm conté generalment matèria orgànica i humus ( producte de la descomposició de plantes). La terra utilitzada per a construir no pot contindre matèria orgànica ni humus. En algunes condicions si que es poden afegir elements vegetls com la palla, asegurant-nos que està seca i evitar així problemes de descomposició.

L'aigua activa les forces aglutinants del fang. Quant l'aigua s'evapora la distància interlaminar es redueix i les làmines s'acomoden paral.lelament degut  les forces d'atracció elèctrica. Així l'argila obté la força aglutinant.
linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...